Danh sách kết chuyển tuần 1+2 tháng 7/2012 (GDVN)

31/07/2012 08:58
(GDVN) - Trong tuần, Báo GDVN sẽ kết chuyển tới các hoàn cảnh được ủng hộ số tiền là: 5,172,000 đồng.

Chi tiết:

STT

Người nhận

Người ủng hộ

Số tiền

Người trao

1

Chị Võ Thị Hoa , Thôn 3 xã Quế Châu, Quảng Nam

Độc giả Lê Thị Xuân: 4,172,000

Độc giả Mai Hoa: 500.000

4,672,000

Phúc Quang

2

Cháu Giàng A Trống Khua mã số 60

Độc giả Lê Thị Bích Thảo

500,000

Đã trao tặng

Tổng

5,172,000

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.088

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn

BQL Quỹ Tấm Lòng Việt Nam