Đề nghị Bộ Y tế vào cuộc thanh tra trục lợi Bảo hiểm Y tế

30/05/2017 11:11 Diệu Linh
(GDVN) - Bảo hiểm Xã hội vừa có Công văn gửi Bộ Y tế đề nghị thanh tra công tác Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tại Phòng khám đa khoa Tâm Đức, tỉnh Bình Phước.

Công văn  số 1986/BHXH-CSYT của Baro hiểm Xã hội Việt Nam nêu rõ: Trong các buổi 6 giờ sáng ngày 20/5/2017, 13 giờ trưa và 7 giờ tối ngày 21/5/2017, chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) liên tục phản ánh về việc Phòng khám Đa khoa Tâm Đức (tỉnh Bình Phước) thực hiện Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế chưa đúng quy định.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế vào cuộc thanh tra trục lợi Bảo hiểm Y tế. ảnh: HP.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã yêu cầu Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước báo cáo cụ thể tình hình, qua đó cho thấy phòng khám này có một số nội dung thực hiện chưa đúng quy định. Cụ thể:

Phòng khám không đủ điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động là phòng khám đa khoa: Năm 2016, phòng khám có 13 bác sĩ đăng ký hành nghề khám chữa bệnh, trong đó chỉ có 5 bác sĩ đăng ký hành nghề khám chữa bệnh toàn thời gian (cơ hữu), bằng 38% tổng số bác sĩ đăng ký hành nghề tại phòng khám. 

Tỉ lệ này không đủ để được cấp “Giấy phép hoạt động Phòng khám đa khoa” theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 24 Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế và quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 25 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh.

Phòng khám không đủ điều kiện là cơ sở đăng ký Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ban đầu: Năm 2017, phòng khám không có bác sĩ chuyên khoa ngoại đăng ký hành nghề KCB tại đó, mà phân công bác sĩ đa khoa thực hiện khám chữa bệnh về ngoại khoa. 

Việc khám chữa bệnh như vậy là hành vi bị cấm quy định tại Khoản 3 Điều 6 Luật khám chữa bệnh.

Đồng thời, phòng khám không đủ điều kiện là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ban đầu theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 Thông tư 40/2014/TT-BYT của Bộ Y tế.

Các bác sĩ đăng ký hành nghề khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ tại phòng khám chỉ ghi chung thời gian là “Ngoài giờ, ngày ra trực, thứ 7, chủ nhật”, mà không ghi cụ thể từ giờ nào đến giờ nào trong ngày và ngày nào trong tuần. 

Điều này không đúng quy định về đăng ký hành nghề khám chữa bệnh tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

Trong thực hiện khám chữa bệnh về chuyên khoa Y học cổ truyền: Phòng khám có 1 bác sĩ đăng ký hành nghề khám chữa bệnh “ngoài giờ hành chính, ngày ra trực, thứ 7, chủ nhật”; tuy nhiên bác sĩ này đã thực hiện ký toàn bộ hồ sơ khám chữa bệnh đối với người bệnh đến khám chữa bệnh trong giờ hành chính do các bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại đó chỉ định và thực hiện. 

Đồng thời, phòng khám sử dụng y sĩ đa khoa để khám chữa bệnh về y học cổ truyền là trái với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng khám không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh về chuyên khoa Phục hồi chức năng, nhưng Sở Y tế vẫn phê duyệt cho thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng, không đúng quy định.

Phòng khám thực hiện miễn cùng chi trả cho người bệnh đến Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, nhằm thu hút người có thẻ Bảo hiểm Y tế đến khám chữa bệnh, tạo nhu cầu khám chữa bệnh giả tạo; nhiều người không có nhu cầu đi khám chữa bệnh nhưng do đến khám chữa bệnh không mất tiền nên đã tranh thủ đến khám chữa bệnh để kiểm tra sức khỏe.

Do vậy, để công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế thực hiện đúng quy định, ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm Y tế (nếu có), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thanh tra việc Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 tại Phòng khám Đa khoa Tâm Đức.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam việc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước tạm dừng hợp đồng Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế với Phòng khám Đa khoa Tâm Đức là đúng quy định bởi đây mới chỉ là tạm dừng thực hiện hợp đồng nhằm ngăn ngừa không tiếp tục phát sinh những tiêu cực (nếu có) chứ không phải là chấm dứt hợp đồng khám chữa bệnh.

Trước đó, ngày 22/5/2017, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có Công văn số 1955/BHXH-CSYT yêu cầu Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước tạm dừng hợp đồng Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế với Phòng khám Đa khoa Tâm Đức để các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ. 

Đồng thời, yêu cầu Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước có trách nhiệm hướng dẫn người có thẻ Bảo hiểm Y tế hiện đăng ký Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ban đầu tại Phòng khám Đa khoa Tâm Đức chuyển đến khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn tỉnh để đảm bảo quyền lợi về Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế.

Diệu Linh