Đến bảo tàng tàu ngầm D-2 Narodovolets của Hải quân Nga

01/11/2011 17:18 Lê Dũng (theo VITALY V)
(GDVN) - D-2 Narodovolets là một công trình tưởng niệm, đồng thời là một trong những tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Liên Xô trước đây từng được chế tạo tại xưởng đóng tàu Baltic ở Leningrad, nay là Saint-Petersburg vào giai đoạn 1927-1931.
D-2 Narodovolets từng phục vụ trong biến chế của Hạm đội Phương Bắc trong những năm 1930. D-2 Narodovolets cũng là hạm ngầm hoạt động tích cực nhất tại biển Baltic trong Chiến tranh thế giới lần II và đến tận năm 1975.
Từ năm 1957 đến 1987 tàu D-2 Narodovolets được sử dụng như một trạm huấn luyện của Hải quân Nga.
Năm 1989, những cựu binh từng phục vụ tàu ngầm đưa ra sáng kiến đưa tàu ngầm D-2 Narodovolets lên bờ biển của Vịnh Phần Lan và vào năm 1994 nó chính thức trở thành một bào lịch sử của Hải quân Nga.
Lê Dũng (theo VITALY V)