Điểm mặt các loại súng bộ binh hiện đại nhất của Lục quân Iran

09/02/2012 16:15 Lê Dũng (tổng hợp)
(GDVN) - Lục quân Iran hiện nay được trang bị các loại súng trường, súng máy tấn công sau: G3-A3; G3-A3; S-5.56; KL-7.62X39; MPT9; MPT9S….
KH 2002 (Khaybar-2002)
G3
G3-A3
S-5.56
KL-7.62X39
MPT9
MPT9S
9 mm LIGHT
MGA3
PKM-t80
MGD-12.7 mm
steyr2pa
SVD
Lê Dũng (tổng hợp)