Điểm mặt các siêu hạm của Hải quân Pháp (P1)

26/02/2012 13:20 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Pháp cũng là một trong những cường quốc về khoa học kỹ thuật quân sự thế giới. Nhiều cường quốc mạnh về quân sự như Nga cũng phải lép vế đối với một số lĩnh vực chế tạo vũ khí, đặc biệt là năng lực chế tạo phương tiện hải quân của Pháp. Hải quân của Paris được trang bị nhiều chủng loại chiến hạm ngầm, nổi khác nhau.
Tàu ngầm NG-SSBN S-617 "Le Téméraire"
Tàu ngầm NG-SSBN S-616 "Le Triomphant"
Tàu ngầm NG-SSBN S-616 "Le Triomphant"
Tàu ngầm NG-SSBN S-616 "Le Triomphant"
Tàu ngầm NG-SSBN S-616 "Le Triomphant"
Tàu ngầm NG-SSBN S-616 "Le Triomphant"
Tàu ngầm NG-SSBN S-619 "Le Terrible"
NG-SSBN S-619 "Le Terrible"
Khu trục hạm F-714 "Guepratte"
Tàu đổ bộ L9014 "Tonnerre"
Tàu chiến cao tốc SSBN S-616 "Le Triomphant"
Tàu ngầm SSBN S-616 "Le Triomphant"
Tàu ngầm SSBN S-615 "L'inflexible"
Khu trục hạm F-711 "Surcouf"
Khu trục hạm D-621 "Chevalier Paul"
Khu trục hạm D-621 "Chevalier Paul"
Khu trục hạm D-621 "Chevalier Paul"
Lê Mai (tổng hợp)