Điểm mặt các tàu chiến hiện đại nhất Trung Quốc

(GDVN) - Những hình ảnh mới nhất về các tàu chiến hiện đại của Hải quân Trung Quốc bao gồm các khu trục hạm tên lửa 054A, tàu ngầm lớp Kilo, tàu ngầm Type-039G và các tàu đổ bộ đệm khí.

Tàu khu trục tên lửa hiện đại nhất của hải quân Trung Hoa Type-054A mang số hiệu 529, có tên Châu Hán

Tàu khu trục tên lửa 956E

Tàu khu trục tên lửa 113 Thanh Đảo

Tàu ngầm lớp Kilo

Tàu ngầm lớp Tống Type-039G

Tàu khu trục 569 Ngọc Lâm


Tàu đổ bộ đệm khí 999

Tàu đổ bộ đệm khí 3320

Nguyễn Thảo (Theo mil)
Đang tải tin...