Điểm mặt một số trang bị cho đặc nhiệm, bắn tỉa của quân đội Nga

30/11/2011 21:24 Lê Dũng (Tổng hợp từ báo Nga)
(GDVN) - Một số trang bị bao gồm dao dăm, súng bắn tỉa, súng lục giảm thanh của Nga mới được trưng bày tại một đơn vị của quân đội Nga.
Súng máy đại liên.
Súng máy đại liên.
Trang bị cho lực lượng bắn tỉa.
Trang bị cho lực lượng bắn tỉa.
Dao găm, súng lục giảm thanh cho lực lượng đặc nhiệm.
Trang bị cho lực lượng bắn tỉa.
Trang bị cho lực lượng bắn tỉa.
Sỹ quan Nga thao tác thử với một khẩu súng lục gắn đầu giảm thanh.
Súng trường cho lực lượng đặc nhiệm.
Binh sỹ Nga.
Lê Dũng (Tổng hợp từ báo Nga)