Diễn tập, bắn đạn thật của lực lượng Phòng không Lục quân

28/11/2012 07:20 Theo QĐND
Sáng 26/11, tại Trường bắn Quốc gia TB1, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng Phòng không Lục quân, Phòng không nhân dân (PKLQ-PKND) năm 2012.

Tham gia diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật có 43 phân đội thuộc Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 1, 2; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Quân chủng Hải quân, bắn theo giáo trình bắn đạn thật súng máy phòng không, pháo phòng không, tên lửa phòng không tầm thấp (SMPK, PPK, TLPKTT).

Các khẩu đội SMPK 12, 7mm thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thực hành bắn mục tiêu máy bay thấp.

Đối với pháo phòng không 37mm-2, bắn bài 4b: Bắn mục tiêu M96D bay thấp ban đêm. SMPK 12,7mm: Các đơn vị SMPK, PKLQ, PKND bắn bài 3a: Bắn mục tiêu trực thăng đổ quân ban ngày; Các đơn vị SMPK chủ lực bắn bài 4b: Bắn mục tiêu bay thấp ban đêm.

Các đơn vị SMPK địa phương và DQTV, bắn bài 4a: Bắn mục tiêu bay thấp ban ngày. Tên lửa phòng không tầm thấp A72 bắn bài 2a: Hiệp đồng bắn đuổi mục tiêu bay thấp trong công sự (mục tiêu MA96).

Thông qua cuộc diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ, công tác tổ chức chỉ huy, chất lượng vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật của lực lượng PKLQ, PKND thuộc các quân khu, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đây là dịp để cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức, thực hành huấn luyện lực lượng PKLQ, PKND đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong tình hình mới.

Theo QĐND