Do thám cơ U-2 của Mỹ bay chuyến cuối cùng ở Iraq

21/12/2011 12:27 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Ngày 18/12/2011, chuyến bay do thám cuối cùng sử dụng loại phi cơ huyền thoại U-2 của Không quân Mỹ đã được thiếu tá phi công Steve Eadie thực hiện và hạ cánh an tòa tại một căn cứ không quân ở Iraq trước khi quân đội Mỹ rút toàn bộ lực lượng hồi hương. Trước đó, máy bay U-2 được quân đội mỹ sử dụng tại Iraq để thực hiện các sứ mệnh trinh sát, cảnh báo và thu thập dữ liệu tình báo và thuộc biên chế của Phi đội không quân viễn dương số 380.
Do thám cơ U-2
Do thám cơ U-2
Do thám cơ U-2
Do thám cơ U-2
Do thám cơ U-2
Lê Dũng (theo Mil)