EVNNPT tổ chức hội thảo “Đánh giá thực trạng hệ thống truyền tải điện Quốc gia”

14/11/2017 09:00 Vũ Phương
(GDVN) - Các đại biểu tham dự đã đưa ra thực trạng hệ thống truyền tải điện Việt Nam, những khó khăn và thách thức cũng như đưa ra đề xuất các giải pháp khắc phục.

Ngày 13/11/2017, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Công ty Truyền tải điện Bỉ (EGI) tổ chức Hội thảo cấp lãnh đạo về dự thảo Báo cáo cuối cùng thuộc đề án “Đánh giá thực trạng hệ thống truyền tải điện Quốc gia và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại”.

Hội thảo do ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT chủ trì.

Tham gia Hội thảo gồm toàn bộ các Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các Ban chức năng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Quan hệ Quốc tế. Phía nhà thầu EGI có ông Didier Wiot - Phó Giám đốc kỹ thuật, ông Fabian Georges - Giám đốc dự án và các chuyên gia thực hiện dự án.

Hội thảo được thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết giữa EVNNPT và Nhà thầu EGI nhằm trình bày Báo cáo cuối cùng dự thảo của dự án để phía EVNNPT bình luận, đóng góp ý kiến.

Báo cáo được thực hiện trên cơ sở 4 mảng hoạt động chính: (1) Hệ thống văn bản luật, dưới luật, các quy trình, quy phạm; (2) Công tác Quản lý vận hành và lập kế hoạch, quy hoạch lưới truyền tải điện; (3) Đánh giá về tài sản và trình độ chuyên môn kỹ thuật; và (4) Mô hình quản lý và kinh doanh.

Nhà thầu EGI đã nêu ra thực trạng hệ thống truyền tải điện Việt Nam, những khó khăn và thách thức mà EVNNPT gặp phải, cũng như đưa ra 33 đề xuất về giải pháp khắc phục và lộ trình thực hiện về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Lãnh đạo EVNNPT cho rằng Báo cáo cuối cùng dự thảo mà EGI đưa ra, về cơ bản, đã thực hiện theo đúng các nhiệm vụ ký kết trong hợp đồng.

Tuy nhiên, EGI cần phân tích rõ hơn, sâu hơn các vấn đề kỹ thuật về lưới truyền tải điện hiện tại, những điểm hợp lý và chưa hợp lý, các phương án cải tiến, cơ chế giá thành, tỷ lệ tổn thất điện năng, các công nghệ và sản phẩm ứng dụng trên lưới, các hoạt động đào tạo cần triển khai.

Trên cơ sở góp ý, bình luận của EVNNPT, nhà thầu EGI khẳng định sẽ bổ sung, hoàn thiện báo cáo chi tiết hơn và nộp Báo cáo cuối cùng của dự án cho EVNNPT vào khoảng cuối tháng 11/2017.

Lãnh đạo EVNNPT cho rằng Báo cáo cuối cùng dự thảo mà EGI đưa ra, về cơ bản, đã thực hiện theo đúng các nhiệm vụ ký kết trong hợp đồng. Ảnh: EVNNPT. 

Đề án “Đánh giá thực trạng hệ thống truyền tải điện Quốc gia và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại” do Công ty Truyền tải điện Bỉ (EGI) thực hiện. Hợp đồng thực hiện đề án giữa EVNNPT và EGI có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2017, thời gian thực hiện hợp đồng là 8 tháng. Nhà thầu EGI có nghĩa vụ nộp Báo cáo cuối cùng hoàn tất dự án cho EVNNPT vào cuối tháng 11/2017.

Trước đó, ngày 4/10, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Công ty Truyền tải điện Bỉ (EGI) tổ chức Hội thảo Báo cáo khởi đầu thuộc đề án “Đánh giá thực trạng hệ thống truyền tải điện Quốc gia và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại”.

Dự án được thực hiện bởi Nhà thầu EGI của Bỉ, phối hợp với nhà thầu phụ Viện Năng lượng, thời gian thực hiện là 8 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2017.

Hội thảo do ông Trần Quốc Lẫm - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo và các Ban chức năng EVNNPT, các thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện đề án, Nhà thầu EGI và Viện Năng lượng. Đây là dịp để Nhà thầu EGI trình bày báo cáo dự thảo lần 1 và lấy ý kiến đóng góp của EVNNPT nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện báo cáo cuối cùng của dự án.

Vũ Phương