Giá điện có thể điều chỉnh theo tháng

24/08/2011 07:51 Theo M.Hà/Thanh niên
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 31 quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản.

Theo đó, giá bán điện được tính toán, kiểm tra hằng tháng trên cơ sở biến động của các thông số đầu vào gồm: tỷ giá USD, giá nhiên liệu (tính bình quân từ ngày điều chỉnh giá bán điện lần liền trước đến ngày 15 của tháng tính toán) và cơ cấu sản lượng điện phát. Trước ngày 20 hằng tháng, căn cứ trên thông số đầu vào, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) kiểm tra, nếu giá bán điện bình quân chênh lệch 5% so với giá hiện hành, EVN báo cáo Bộ Công thương và được phép điều chỉnh. 

Đáng nói, trường hợp nhỏ hơn 5%, EVN được tính toán phân bổ lại chi phí và vẫn được điều chỉnh giá bán điện tăng tối đa 5%. Nếu tăng trên 5%, phương án tăng sẽ được Bộ Công thương, Tài chính phương án thẩm định trình Chính phủ, sau 15 ngày nếu không có ý kiến trả lời, EVN được điều chỉnh ở mức 5%.

Ngoài ra, EVN trích lập Quỹ bình ổn khi giá điện bình quân chênh lệch do thông số đầu vào bé hơn 0 và chi phí sản xuất kinh doanh điện chưa được tính hết vào giá bán điện đã được phân bổ hết.

Theo M.Hà/Thanh niên