Gia Lâm (Hà Nội):Thu hồi dự án của người dân để giao cho doanh nghiệp?

23/07/2014 15:57 Hải Ninh
(GDVN) - Mặc dù, người dân đã được giao đất thực hiện dự án trồng cây ăn quả nhưng sau đó, chính quyền lại thu hồi để giao cho DN thực hiện dự án xây chợ.

Giao thầu 30 năm để thực hiện dự án

Các hộ dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang quản lý, sử dụng hợp pháp diện tích khu vườn ăn quả theo mô hình kinh tế hộ thì nhận được thông báo phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo chỉ định của Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung (Công ty Tuấn Dung) đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng của UBND thành phố Hà Nội.

Đầu năm 1999, UBND xã Ninh Hiệp lập phương án sản xuất kinh doanh “mô hình kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hóa” trên diện tích khu vườn ăn quả. Ngày 24/5/1999, UBND xã Ninh Hiệp đã tiến hành đấu thầu công khai nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ kết quả trúng thầu, ngày 08/6/1999, UBND huyện Gia Lâm bằng Quyết định số 478/QĐ-UB công nhận 08 cá nhân trúng thầu quyền sử dụng đất vườn cây ăn quả tại tại xã Ninh Hiệp. Thời gian giao thầu khoán thực hiện một chu kỳ là 30 năm tính từ tháng 04/1999 đến tháng 04/2029.

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, những hộ trúng thầu đã tiến hành đầu tư quản lý khai thác quyền sử dụng đất, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết và theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án chỉ định thầu thiếu minh bạch?

Ngày 03/7/2014, những hộ dân trúng thầu quyền sử dụng đất nhận được giấy mời của UBND xã Ninh Hiệp về việc công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình quy hoạch tại xã Ninh Hiệp.

Đến đây, người dân được ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp cung cấp một số văn bản pháp lý của dự án như: Văn bản số 8688/UBND-KH&ÐT ngày 15/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chỉ định Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung lập và triển khai thực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình quy hoạch tại xã Ninh Hiệp và Thông báo số 30/TB-UBND ngày 25/01/2014 của UBND huyện Gia Lâm về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch tại xã Ninh Hiệp.

Người dân cho biết, nội dung văn bản chấp thuận chỉ định Công ty Tuấn Dung lập và triển khai thực thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng của UBND thành phố Hà Nội đã chồng lấn trên diện tích đất của các hộ dân trúng thầu đang quản lý sử dụng hợp pháp có thời hạn đến năm 2029.

Ngày 03/7/2014, chính quyền huyện Gia Lâm và xã Ninh Hiệp mới mời các hộ dân để cung cấp các văn bản pháp lý về dự án.

Tại cuộc họp này, ông Dương Văn Tuấn với tư cách là Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Gia Lâm đã tiến hành công bố kế hoạch thu hồi đất và thông báo mức bồi thường khi bị thu hồi đất. Sau khi nghe thông báo của chính quyền, nhiều hộ dân có đất nằm trong dự án có nhiều ý kiến phản bác.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Bình (xã Ninh Hiệp, Gia Lâm) - người có đất thuộc dự án cho biết: "Công ty Tuấn Dung không thuộc một trong các trường hợp lựa chọn chỉ định nhà đầu tư theo Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội. Quyết định này, quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chúng tôi không biết UBND thành phố Hà Nội căn cứ những quy định nào của pháp luật để chỉ định Công ty Tuấn Dung là nhà đầu tư lập và triển khai thực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình quy hoạch tại xã Ninh Hiệp tại Văn bản số 8688/UBND-KH&ÐT ngày 15/11/2013".

Còn ông Vũ Văn Thắng (xã Ninh Hiệp, Gia Lâm) cho rằng: "Thông báo số 30/TB-UBND được UBND huyện Gia Lâm ký ngày 25/1/2014 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch tại xã Ninh Hiệp có sự chồng lấn, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của dân và mãi đến tận ngày 03/07/2014 mới công khai và giao văn bản cho người dân?".

Liên quan đến Dự án xây dựng chợ, dịch vụ thương mại và nhà ở thấp tầng mà Công ty Tuấn Dung được chỉ định nhà đầu tư, ngày 17/6/2014 thay mặt UBND TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TPTrần Xuân Việt có văn bản nêu rõ: "UBND TP. Hà Nội tiếp tục giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các cơ quan liên quan và UBND huyện Gia Lâm xem xét, làm rõ các quy định của pháp luật về toàn bộ nội dung mà các ngành tham mưu, báo cáo UBND Thành phố về điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện các dự án nói trên tại xã Ninh Hiệp". Đồng thời, UBND TP cũng giao cho UBND huyện Gia Lâm yêu cầu các nhà đầu tư không được triển khai các hoạt động liên quan đến xây dựng công trình tại xã Ninh Hiệp, khi dự án chưa đủ các điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hải Ninh