Giàn Hải Thạch - Mộc Tinh: Đóng mỏ vì bão TEMBIN

25/12/2017 14:54 Hồ Thu
(GDVN) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là đơn vị chịu ảnh hưởng của cơn bão TEMBIN đầu tiên. Hầu hết các giàn khai thác dầu và khí đều đã phải đóng giếng, ngừng sản xuất.

Giàn khai thác khí, dầu condensate Hải Thạch - Mộc Tinh của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BienDong POC) là giàn khai thác và xử lý khí lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Mặc dù giàn đã được thiết kế để chịu được bão cấp 15-16, với tần suất 100 năm/lần, nhưng trước sức mạnh và diễn biến phức tạp của cơn bão TEMBIN, giàn đã được lệnh đưa vào chế độ an toàn; có nghĩa là các giếng khoan đã được đóng kín.

Đến sáng ngày 25/12, người cuối cùng đã rời khỏi giàn khoan.

Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam di tản tránh bão TEMBIN.

Việc cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh phải ngừng khai thác đã gây thiệt hại rất lớn cho BienDong POC, bởi trước đó mỗi ngày giàn khai thác 7 triệu m3 khí và 6.500 thùng condensate.

Dự kiến nếu ngày mai bão tan thì sẽ đưa người ra ngay để kiểm tra hậu quả, kiểm tra an toàn rò rỉ khí gas và các thiết bị nhà xưởng; kích hoạt lại quy trình hoạt động sản xuất.

Để khởi động lại việc khai thác, nhanh ra cũng phải mất từ 2-3 ngày.

Cũng xin nói thêm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là đơn vị chịu ảnh hưởng của cơn bão TEMBIN đầu tiên. Bởi hầu hết các giàn khai thác dầu và khí đều đã phải đóng giếng, ngừng sản xuất.

Hiện nay, hệ thống cung cấp khí Cửu Long đã dừng. Các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí đã sơ tán về bờ 1.290 người; riêng Vietsovpetro đã dừng cấp khí vào bờ từ 6h sáng ngày 25/12 và sơ tán 934 người về bờ.

Các tàu dịch vụ của Tổng công ty Vận tải Dầu khí và Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC cũng đã ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Hồ Thu