Giáo dục quốc phòng ở Trung Quốc

09/09/2011 17:41 Lê Dũng - Lê Mai (theo Mil, Xinhuanet)
(GDVN) - Mục đích của các khoá học giáo dục quốc phòng là tăng cường rèn luyện sức khoẻ tâm, sinh lý, thể chất cho học sinh, sinh viên qua đó cũng là các bồi dưỡng tinh thần dân tộc, yêu nước cho lớp trẻ.
Học sinh tiểu học tại Songxian, Hà Nam, Trung Quốc tham gia khoá học giáo dục quốc phòng kéo dài 5 ngày (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Học sinh tiểu học tại Songxian, Hà Nam, Trung Quốc tham gia khoá học giáo dục quốc phòng kéo dài 5 ngày (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Học sinh tiểu học tại Songxian, Hà Nam, Trung Quốc tham gia khoá học giáo dục quốc phòng kéo dài 5 ngày (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Sinh viên của một trường đại học ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc luyện tập theo chương trình giáo dục quốc phòng bắt buộc (ảnh chụp ngày 27/8/2011).
Những sinh viên năm thứ nhất của các trường đại học ở Trung Quốc đều phải trải qua kỳ học giáo dục quốc phòng trước khi hoàn thanh các năm học tiếp theo.
Sinh viên của một trường đại học ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc luyện tập theo chương trình giáo dục quốc phòng bắt buộc (ảnh chụp ngày 27/8/2011).
Sinh viên của một trường đại học ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc luyện tập theo chương trình giáo dục quốc phòng bắt buộc (ảnh chụp ngày 27/8/2011).
Sinh viên của một trường đại học ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc luyện tập theo chương trình giáo dục quốc phòng bắt buộc (ảnh chụp ngày 27/8/2011).
Lê Dũng - Lê Mai (theo Mil, Xinhuanet)