Hà Nội: "Cấm cứ cấm, việc ta ta làm"

01/12/2011 07:00 Hoàng Lâm
(GDVN) - Nhiều biển cấm ở Hà Nội chỉ mang ý nghĩa hình thức khi người dân cứ điềm nhiên vi phạm ngay bênh cạnh những tấm biển đó.
Tất cả các loại xe đều cấm trừ.... xe đạp là "ngoại lệ"?
Chưa hiểu biển cấm này trưng lên để làm gì?
Cấm xe ở cơ quan nhưng vẫn có những thành phần cá biệt vượt qua giới hạn này
Càng cấm lại càng đổ đã trở thành thói quen của người Hà Nội chăng?
Cấm là việc của cấm ! Việc đổ ta cứ đổ.
Đổ chán mới có biển cấm đúng thật là "mất bò mới lo làm chuồng"
Chuyện thường ngày ở huyện 
Cấm thì mặc cấm, việc ta ta cứ làm
Bên Hồ Gươm nhưng biển cấm chỉ mang ý nghĩa hình thức
Tất cả những gì trong biển cấm đều được... vi phạm thường xuyên

Hoàng Lâm