Hà Nội điều chỉnh tăng giá 1.348 dịch vụ khám chữa bệnh

04/07/2017 15:36 Trinh Phúc
(GDVN) - Tăng tối đa khung giá dịch vụ y tế sẽ tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ và người không có thẻ bảo hiểm y tế, khuyến khích tham gia bảo hiểu y tế.

Hiện nay, Hà Nội có 82,4% dân số trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm y tế (bao gồm các đối tượng người già, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và cận nghèo, chính sách xã hội… đều đã tham gia bảo hiểm y tế);

Số chưa tham gia là 17,6% thuộc các đối tượng có mức sống ổn định và thuộc nhóm tham gia bảo hiểm ý tế tự nguyện.

Khi thực hiện mức tối đa, khung giá dịch vụ y tế tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ bảo hiểm y tế.

Tăng giá dịch vụ y tế để khuyến khích mọi người tham gia bảo hiểm y tế (ảnh nguồn TTXVN).

Việc tăng giá sẽ tác động đến ý thức tham gia bảo hiểm y tế của người dân, tạo sự công bằng hơn trong việc thực hiện chính sách chung khi giá dịch vụ y tế tương đương nhau cung cấp cho cả người có thẻ bảo hiểm y tế và không bảo hiểm y tế.

Người dân sẽ thấy lợi ích của bảo hiểm y tế để tham gia và càng rõ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đến nay các bệnh viên thuộc thành phố vẫn còn 1.348 dịch vụ khám chữa bệnh giữ nguyên giá dịch vụ của 10 năm trước.

Điều này dẫn đến những khó khăn nhất định vì giá cả thị trường đã có nhiều biến động đến chi phí đầu vào của giá dịch vụ.

Điều đáng nói hơn nữa là nhiều bệnh viện trung ương trên địa bàn đã áp dụng mức giá tối đa 100% mức giá trần.

Dịch vụ y tế và giáo dục tăng giá như phi pháo, tại sao và đến bao giờ?

Trong khi đó, một số bệnh viện hạng 2 của thành phố đã triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật cao nhưng không được áp dụng mức giá của bệnh viện loại 1.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, việc điều chỉnh giá với 1.348 dịch vụ kỹ thuật y tế là cần thiết.

Qua đó mức điều chỉnh với bệnh viện hạng 1 sẽ từ 80% lên 100%, hạng 2 từ 75% lên 95%, hạng 3 tăng từ 75 lên 95% và trạm y tế tăng lên mức 85%.

Trước đề xuất trên của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hầu hết các đại biểu đã thống nhất và cho rằng cần thiết phải ban hành nghị quyết điều chỉnh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố từ ngày 1/8/2014

Trinh Phúc