Hà Nội không mua xe công năm 2013

12/12/2012 11:21 Theo Zing.vn/Infonet.vn
Hà Nội xác định năm 2013 là năm “kỷ cương hành chính”. Cùng đó, thành phố cũng yêu cầu các đơn vị không chi duyệt mua xe công, xây dựng trụ sở mới, cử cán bộ đi nước ngoài...

Ngày 11/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2013. Đối với nguồn vốn ngân sách phân cấp, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị khi thực hiện cần thống nhất theo nguyên tắc phân bổ chi đầu tư phát triển phải đảm bảo tập trung, theo cơ cấu lĩnh vực đã được giao kế hoạch...


Đối với những dự án có quyết định đầu tư mà không xác định rõ nguồn vốn, không đảm bảo cân đối vốn ngân sách nhà nước dẫn đến bố trí vốn dàn trải, thi công kéo dài gây lãng phí, tổn thất, người ký quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá, điểm nổi bật của thành phố trong năm là đã kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Mặc dù thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ nhưng thành phố vẫn tập trung thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh.

Ông Thảo cho biết, thời gian tới thành phố sẽ kiên trì các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; tạo bước đột phá trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và bảo đảm tăng trưởng...

Chủ tịch UBND Hà Nội cũng nhấn mạnh, năm 2013, trong chỉ đạo điều hành, thành phố xác định đây là “Năm kỷ cương hành chính”. Trong đó, sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đặc biệt là tình trạng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, kiện toàn và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, và nhân dân. Tăng cường phân cấp trong quản lý đô thị và kinh tế xã hội, phân cấp theo hướng rõ việc rõ người rõ địa chỉ trách nhiệm.

Theo Zing.vn/Infonet.vn