Hà Nội rà soát biệt thự công

01/08/2011 00:54
Đó là nội dung UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu đối với các đơn vị chức năng của TP. Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra.

Đó là nội dung UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu đối với các đơn vị chức năng của TP. Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại danh mục nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.

Sau đó, đề xuất điều chỉnh danh mục nhà biệt thự không được bán và biệt thự được bán, báo cáo UBND TP trước ngày 20-9.

Cá nhân, hộ gia đình muốn mua nhà biệt thự công phải chờ cho đến khi Nhà nước phê duyệt điều chỉnh danh mục nhà biệt thự được bán và không được bán. Đối với quỹ nhà đất còn lại do Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đang cho thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, UBND TP giao công ty này quản lý theo hướng sử dụng theo nguyên trạng, xây dựng lại hoặc bán.

{iarelatednews articleid='3011'}

Theo HOÀNG VÂN/Pháp luật TPHCM

alt