Hà Nội sẽ hoàn thành “ngầm hóa” dây cáp trong năm nay

10/08/2011 09:13
(GDVN) – UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành dứt điểm các dự án hạ ngầm cáp điện lực, viễn thông trong năm nay.

(GDVN) – UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành dứt điểm các dự án hạ ngầm cáp điện lực, viễn thông trong năm nay.

Đó là nội dung vừa được UBND Hà Nội chỉ đạo về việc hoàn thành dứt điểm các dự án chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ ngầm các đường dây cáp điện lực, viễn thông đi nổi trên đường phố đang triển khai dở dang và các dự án chưa triển khai thi công đã được giao danh mục kế hoạch năm 2010.

Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ ngầm các đường dây cáp điện lực, viễn thông hiện đang đi nổi trên các tuyến phố: Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng); Giảng Võ - Láng Hạ; Nguyễn Trãi (Thanh Xuân); Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông). Mọi việc sẽ phải hoàn thành và bàn giao trong năm 2011.

alt
Hiện nay, trên các tuyến đường của Hà Nội vẫn giăng đầy "mạng nhện"

Trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn, chất lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; thu gọn vật liệu, phế thải; thường xuyên kiểm tra, khắc phục những tồn tại để đảm bảo an toàn trong vận hành, duy trì công trình.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổng hợp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để nghiên cứu, rà soát các thiết kế hạ ngầm đường dây đảm bảo phù hợp với thực trạng từng tuyến phố, kết hợp hạ ngầm và sắp xếp bó gọn trên cao để đảm bảo mỹ quan đô thị; tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát hiện trường để phát hiện các sai sót trong quá trình thi công và kịp thời khắc phục.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cấp phép đào hè, đường phải đồng bộ giữa các chủ đầu tư theo kế hoạch, tránh cấp phép cải tạo hè đường nhưng chưa cải tạo hạ tầng kỹ thuật và hạ ngầm đường dây, cáp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý dự án chỉnh trang đô thị phối hợp kiểm tra, giám sát việc thi công xây dựng hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt cải tạo, sắp xếp các đường dây cáp trên địa bàn thành phố.

UBND TP giao Sở Quy hoạch kiến trúc khẩn trương rà soát, lập thẩm định trình duyệt và tổ chức triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo, chỉnh trang hai bên các tuyến đường một số tuyến phố cụ thể để phục vụ kế hoạch chỉnh trang của Thành phố.

{iarelatednews articleid='10211'}

Nam Phong