Hà Nội thu hồi giấy phép năm tổ chức hành nghề luật sư

04/07/2012 07:22
Sở Tư pháp TP Hà Nội vừa ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của năm tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thủ đô.

Lý do thu hồi đối với năm tổ chức hành nghề luật sư nói trên đều do luật sư là người đại diện theo pháp luật (trưởng văn phòng, giám đốc) vi phạm điều lệ hoạt động, bị xóa tên khỏi danh sách thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội.

Năm tổ chức hành nghề luật sư này bao gồm: Văn phòng Luật sư Ngọn lửa Việt (trụ sở tại quận Cầu Giấy), Văn phòng Luật sư Vạn Xuân (quận Ba Đình), Văn phòng Luật sư TNT Thành An (quận Cầu Giấy), Văn phòng Luật sư Bảo Châu và cộng sự (quận Hoàng Mai) và Công ty Luật TNHH Ngọc Thanh (quận Thanh Xuân).

Trước đó, Đoàn Luật sư Hà Nội đã ra quyết định xóa tên 16 luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội do nợ phí thành viên nhiều năm. Theo đó, 16 luật sư này sẽ bị tước quyền hành nghề ít nhất trong ba năm. Theo quy định, mức phí thành viên với mỗi luật sư là 80.000 đồng/tháng, bao gồm: 50.000 đồng phí nộp cho Đoàn Luật sư Hà Nội và 30.000 đồng nộp cho Liên đoàn Luật sư. Ngoài ra, mỗi luật sư khi gia nhập Đoàn Luật sư Hà Nội phải đóng quỹ là 10 triệu đồng.

AT/Pháp luật TPHCM