Hải Phòng cho phép kéo dài thời gian hợp đồng lao động với giáo viên

06/08/2019 08:01 LÃ TIẾN
(GDVN) - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa cho phép các nhà trường kéo dài thời gian hợp đồng lao động đối với gần 900 giáo viên hợp đồng tối đa đến hết năm 2019.

Theo ông Phạm Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, Nghị định 161 ngày 29/11/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2019.

Theo đó quy định, không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những  người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

Thực hiện Nghị định 161, ngày 1/2/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Công văn số 688 đồng ý về chủ trương cho phép các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo đang thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức giáo viên được kéo dài thời gian hợp đồng lao động, chậm nhất đến ngày 31/5/2019.

Đến thời hạn 31/5/2019, các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Hải Phòng đã đồng loạt thực hiện chấm dứt hợp đồng đối với các giáo viên hợp đồng theo chỉ đạo của thành phố.

Hải Phòng hiện có gần 900 giáo viên hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (Ảnh: Lã Tiến)

Việc các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Hải Phòng chấm dứt hợp đồng với giáo viên hợp đồng dẫn đến tính trạng có hàng trăm giáo viên bị mất việc.

Nhiều giáo viên hợp đồng tại quận Lê Chân, huyện An Lão, An Dương… đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng và Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Các giáo viên hợp đồng đều mong muốn Ủy ban nhân dân thành phố có phương án giải quyết thấu tình đạt lý để giúp họ tiếp tục được công tác, được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Qua đó bảo đảm cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tạo động lực để các giáo viên dành hết tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục của thành phố.

Qua rà soát của Sở Nội vụ Hải Phòng, hiện nay, tổng số hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố là 893 người.

Trong đó, bậc học mầm non có 224 người; tiểu học có 84 hợp đồng lao động; trung học cơ sở có 115 người; trung học phổ thông có 122 người và khối giáo dục chuyên nghiệp có 348 người.


Giáo viên hợp đồng tại quận Lê Chân đang “ngồi trên đống lửa”

Số hợp đồng lao động này chủ yếu là nhân viên tại các trường do chưa được tuyển dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo báo cáo Sở Nội vụ Hải Phòng, bậc tiểu học hiện nay bắt đầu có tình trạng thiều nguồn để thực hiện việc tuyển dụng.

Nhiều quận, huyện có thông báo tuyển dụng nhưng chưa tuyển dụng đủ định mức số người làm việc được giao.

Đối với bậc trung học phổ thông, việc sử dụng hợp đồng lao động tại một số trường chủ yếu do mất cân đối cơ cấu bộ môn;

Nhiều trường có dôi dư so với định mức nhưng lại thiếu bộ môn khác dẫn đến phải hợp đồng lao động và hợp đồng với một số nhân viên kế toán.

Hơn nữa, khối trung học phổ thông hiện chưa thực hiện được tuyển dụng giáo viên do còn tình trạng dôi dư cục bộ.

Một số trường còn thừa so với định mức nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chưa thực hiện việc điều động từ trường thừa về trường thiếu.

Đối với các trường đại học, cao đẳng của Hải Phòng, số người làm việc thành phố giao không đủ định mức theo Đề án vị trí việc làm của các trường.

Do đó, các trường ký hợp đồng lao động để bảo đảm nhiệm vụ giảng dạy, nguồn kinh phí chi trả lương lấy từ nguồn tự chủ của đơn vị.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho phép kéo dài thời gian hợp đồng lao động với giáo viên (Ảnh: Lã Tiến)

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Sở Nội vụ Hải Phòng đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên được kéo dài thời gian hợp đồng lao động.

Việc kéo dài thời gian hợp đồng lao động để các quận, huyện thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định; thời gian kéo dài tối đa đến 31/12/2019.

Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đề xuất thành phố cho phép kéo dài hợp đồng lao động đối với các vị trí nhân viên trường học (kế toán, thư viện, thiết bị) cho đến khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyên về tuyển dụng viên chức.

Từ báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ, ngày 15/7/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước Hải Phòng về việc sử dụng hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý với đề xuất trên của Sở Nội vụ.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu đến 31/12/2019, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên không còn sử dụng hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ.

LÃ TIẾN