Hải Phòng sẽ dẫn đầu cả nước về xây dựng xã hội học tập

15/11/2018 06:42 LÃ TIẾN
(GDVN) - Sau 6 năm thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, Hải Phòng đạt hiệu quả cao 7 nhiệm vụ, 4 mục tiêu đề án, trong đó có một số nội dung dẫn đầu cả nước.

Ngày 14/11, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Phạm Thị Hòe, Phó chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” tại thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án xây dựng xã hội học tập thành phố cho biết, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, Hải Phòng thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao 7 nhiệm vụ, 4 mục tiêu đề án.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đã thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao 7 nhiệm vụ, 4 mục tiêu của đề án (Ảnh: CTV)

Qua 6 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, Hải Phòng đã tạo nền tảng cơ bản về nhận thức, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo.

Đồng thời huy động được nguồn lực của các cấp chính quyền, trách nhiệm của ngành giáo dục trong cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho người dân, nhất là sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia các hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng.

Hệ thống mạng lưới các trung tâm cộng đồng đi vào hoạt động ổn định, phủ kín 100% xã, phường, thị trấn trong thành phố, với nội dung hoạt động ngày càng đa dạng, hình thức phong phú, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội.

Kết quả, Hải Phòng đã phấn đấu hoàn thành sớm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong năm 2014, được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận vào tháng 4/2015.

Đến nay, 98,33% số người trong độ tuổi từ 15-60 tuổi biết chữ, vượt mục tiêu 96% của đề án.

Hơn 90% số cán bộ, công chức có trình độ tin học đáp ứng yêu cầu công việc; hoàn thành vượt mức mục tiêu 20% số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2; 5% có trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

76% số công nhân, lao động các khu chế xuất có trình độ học vấn Trung học phổ thông, 57,2% số lao động được đào tạo nghề…

Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam mong muốn Hải Phòng tiếp tục nằm trong tốp đầu của cả nước về xây dựng xã hội học tập. (Ảnh: CTV)

Đặc biệt một số nội dung Hải Phòng đi đầu cả nước như: sát nhập trung tâm giáo dục thường xuyên với trung tâm dạy nghề; tổ chức dạy tiếng Nhật, tiếng Hàn tại các trường Trung học phổ thông; phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 23 năm liên tục có học sinh đoạt giải quốc tế…

Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hoan nghênh những thành tích Hải Phòng đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

Theo bà Hòe, để đạt được kết quả trên là do sự quyết liệt, quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Bà Hòe mong muốn Hải Phòng tiếp tục phấn đấu nằm trong top đầu về xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu quốc gia về xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời đề nghị Hải Phòng tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và vận động người dân tích cực tham gia phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, xây dựng mô hình học tập phù hợp;

Kiện toàn nhân sự và nâng cao năng lực hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương; giáo dục kỹ năng sống đến mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi…

LÃ TIẾN