Hải quân Thái Lan quay lại với tàu ngầm Đức?

28/02/2012 11:51 Theo QĐND
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol Suvanatat tuyên bố trong tuần tới sẽ đệ trình lên chính phủ kế hoạch mua các tàu ngầm diesel-điện.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol Suvanatat tuyên bố trong tuần tới sẽ đệ trình lên chính phủ kế hoạch mua các tàu ngầm diesel-điện đã qua sử dụng cho lực lượng hải quân.

Theo tờ báo địa phương Bangkok Post, Bộ Quốc phòng Thái Lan đang hoàn tất giai đoạn thảo luận đưa ra ý kiến cuối cùng để đề xuất lên chính phủ.

Do thời gian cần đưa ra quyết định mua các tàu ngầm diesel-điện Type-206A đã qua sử dụng từ biên chế hải quân Đức bị hạn chế, nên phía Thái Lan sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng về sự lựa chọn này sẽ phải đưa ra ngay trong cuối tháng 2/2012.

Tàu ngầm Type 206A của hải quân Đức

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cũng nhấn mạnh, việc bổ sung thêm các đơn vị tàu ngầm mới là rất cần thiết đối với hải quân nước này.

Nếu được chính phủ Thái Lan thông qua, lực lượng hải quân nước này sẽ phải tại cơ cấu lại nguồn ngân sách đề dành tài chính cho việc thực hiện kế hoạch mua tàu ngầm mới.

Mới đây, hải quân Thái Lan đã lên kế hoạch mua 6 tàu ngầm Type-206A đã qua sử dụng của Đức, nhưng không nhận được sự ủng hộ của chính phủ.

Sau đó, Đức đã đạt được thỏa thuận bán 2 tàu ngầm lớp này cho hải quân Colombia.

Hiện tại, hải quân Thái Lan muốn chính phủ thông qua kế hoạch trị giá 5,5 tỉ bạt để mua 4 tàu ngầm Type 206A còn lại đang được hải quân Đức niêm cất.

Theo QĐND