HĐND Hà Nội không quyết định điều chỉnh giờ làm

04/12/2011 00:48 Theo Lao Động
Do có nhiều cơ quan trung ương đóng trên địa bàn nên mặc dù UBND TP đã có tờ trình nhưng HĐND sẽ không ra nghị quyết về điều chỉnh giờ làm trong kỳ họp tới.

UBND Thành phố Hà Nội đã đưa ra phương án điều chỉnh giờ làm, giờ học cho 3 nhóm, mỗi nhóm cách nhau một giờ, chỉ áp dụng tại 12 quận huyện.

Tuy nhiên, HĐND sẽ không ra nghị quyết chuyên đề về đổi giờ làm việc, thay vào đó sẽ gộp vào nghị quyết chung về kinh tế xã hội năm 2012. Các đại biểu HĐND sẽ bàn thảo, tạo ý kiến đồng thuận, sau đó Hà Nội sẽ báo cáo Chính phủ. Thủ tướng sẽ quyết định điều chỉnh giờ làm việc trên địa bàn, hoặc nếu ủy quyền cho Hà Nội thì UBND thành phố sẽ quyết định triển khai. Sau một thời gian thực hiện sẽ có đánh giá kết quả.

Cũng nhằm giảm phương tiện cá nhân, giải quyết ùn tắc giao thông, HĐND Hà Nội sẽ bàn thảo các loại phí trông giữ xe, phí trước bạ và phí cấp biển ôtô... Ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Phó ban kinh tế ngân sách, cho biết UBND thành phố đã trình mức phí trước bạ và phí cấp biển theo chiều hướng tăng. Thẩm quyền của HĐND sẽ điều chỉnh tăng mức phí tối đa 20% so với trước.

Trong kỳ họp này, lãnh đạo Hà Nội sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu về những vấn đề dân sinh bức xúc, thiếu việc làm, ùn tắc giao thông, quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Hà Nội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 10/12.

Theo Lao Động