Hé lộ chữ ký, bút tích, thư pháp Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào

17/11/2012 08:44 Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Những thông tin cá nhân về các chính khách trên thế giới luôn thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Sau đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo đã chin thức tiếp quản các vị trí lãnh đạo trong đảng và dần chuyển giao các chức danh nhà nước trong đầu năm tới. Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc đang truyền đi hình ảnh chữ ký, bút tích và thư pháp của các vị tân, cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khóa 17, 18, cơ quan quyền lực cao nhất ở Trung Quốc.
Chữ ký, bút tích và thư pháp của ông Tập Cận Bình, tân Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng CSTQ khóa 18
Bút tích, chữ ký và thư pháp của ông Lý Khắc Cường, người được cho là sẽ tiếp quản ghế Thủ tướng từ ông Ôn Gia Bảo vào đầu năm tới
Thư pháp, bút tích, chữ ký của ông Trương Đức Giang, tân ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, hiện đang đảm nhiệm ghế Phó thủ tướng kiêm Bí thư Trùng Khánh
Chữ ký của ông Du Chính Thanh, tân Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khóa 18 đảng CSTQ, hiện kiêm nhiệm Bí thư Thượng Hải
Thư pháp, chữ ký, bút tích của ông Lưu Vân Sơn
Chữ ký, thư pháp của ông Vương Kỳ Sơn, Phó thủ tướng khóa 17, Trưởng ban Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18
Chữ viết, chữ ký của ông Trương Cao Lệ, tân ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, Bí thư Thiên Tân
Bút tích của ông Hồ Cẩm Đào
Bút tích của ông Ngô Bang Quốc, Chủ tịch Quốc hội 
Bút tích của Thủ tướng Ôn Gia Bảo
Chữ viết của ông Giả Khánh Lâm, Chủ tịch Chính hiệp
Bút tích của ông Lý Trường Xuân
Bút tích của ông Hạ Quốc Cường
Bút tích của ông Chu Vĩnh Khang
Hồng Thủy (Nguồn QQ)