Hệ thống tên lửa chống tăng TOW của quân đội Estonia

17/02/2012 13:42 Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại quá trình vận hành tổ hợp tên lửa chống tăng cơ động TOW của Lục quân Estonia hôm 14/2 vừa qua.
Tên lửa chống tăng TOW của quân đội Estonia
Tên lửa chống tăng TOW của quân đội Estonia
Tên lửa chống tăng TOW của quân đội Estonia
Tên lửa chống tăng TOW của quân đội Estonia
Tên lửa chống tăng TOW của quân đội Estonia
Tên lửa chống tăng TOW của quân đội Estonia
Tên lửa chống tăng TOW của quân đội Estonia
Tên lửa chống tăng TOW của quân đội Estonia
Tên lửa chống tăng TOW của quân đội Estonia
Lê Mai (theo Mil)