Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng chi không chứng từ gần 400 triệu đồng

11/01/2016 13:30 Phương Linh
(GDVN) - Theo kết luận mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ông Phạm Hữu Lộc – Hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng đã chi không chứng từ gần 400 triệu đồng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM – ông Lê Hồng Sơn hôm 30/12/2015 vừa ký kết luận thanh tra các vấn đề liên quan đến Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.

Người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã khẳng định, các khiếu nại mà ông Phạm Ngọc Long – Kế toán trưởng của trường phản ánh là đúng sự thật.

Cụ thể: Đối với vi phạm qui định về thu, nộp học phí về Kho bạc Nhà nước, số thu và nộp học phí năm 2014 tỷ lệ nộp 42,1% trên tổng số thu. Số thu và nộp học phí năm 2015: Thu từ đầu năm 2015 đến 31/8/2015 thì tỷ lệ nộp 8,2% trên tổng số thu. Giai đoạn sau thì tỷ lệ nộp này được nâng lên 53% trên tổng số thu.

Nhà trường gửi một phần khoản thu học phí vào ngân hàng, một phần còn lại để tại quỹ sử dụng cho hoạt động thường xuyên là trái với Thông tư 164 /2011 của Bộ Tài Chính qui định các khoản thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước qui định.

Trích kết luận thanh tra mà Sở giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã làm tại trường Lý Tự Trọng (ảnh: P.L)

Nhà trường đã để lại quỹ một lượng tiền mặt rất lớn để chi hoạt động thường xuyên. Việc này dẫn đến vi phạm hoạt động thu chi tài chính, như các khoản tạm ứng năm 2012, 2014 chưa quyết toán được.

Thủ quỹ và kế toán trưởng tự ý xuất quỹ, chi tiền sai nguyên tắc kế toán, và các qui định về quản lý tài chính.

Đối với sai phạm chi không chứng từ gần 400 triệu đồng, các khoản chi này đã không thực hiện đầy đủ bộ chứng từ kế toán như hóa đơn giá trị gia tăng, bảng kê chi tiền cho người tham dự, danh sách ký nhận, bảng kê mua hàng hóa là không đúng theo Quyết định 19/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng còn chi tạm ứng, chưa quyết toán được số tiền hơn 366,6 triệu đồng. Đấy chính là trách nhiệm của bộ phận kế toán nhà trường, vì tạm ứng đã lâu mà vẫn chưa thu hồi, quyết toán số tiền này. Tiếp tục tạm ứng tiền cho các cá nhân, mà chưa quyết toán được số tiền tạm ứng lần trước.

Tại trường Lý Tự Trọng, tiền chênh lệch thiếu quỹ là hơn 363 triệu đồng. Thủ quỹ và kế toán trưởng xuất, nhận nhiều lần mà không tuân thủ trình tự, thủ tục, vi phạm quy định về quản lý tài chính. Hiện khoản tiền mặt tại quỹ này chưa được thu hồi.

Cuối cùng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã kết luận, ông Phạm Hữu Lộc – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã chưa rõ ràng, thiếu minh bạch, công khai và vi phạm các quy định của Thông tư 16 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

Đồng thời, ông Phạm Hữu Lộc còn bố trí vị trí việc làm đối với nhân sự không có tên trong danh sách , là người diện hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế làm Phó giám đốc Trung tâm đào tạo của trường là sai quy định.

Phương Linh