Hình ảnh các nữ binh sỹ của quân đội Israel

26/08/2011 17:32 Quân Cơ
(GDVN) - (GDVN) – Các nữ chiến binh của quân đội Irael có mặt trong tất cả các quân binh chủng của các lực lượng vũ trang ở nước này.
Nữ chiến sỹ trong quân đội Israel
Nữ chiến sỹ trong quân đội Israel
Nữ chiến sỹ trong quân đội Israel
Nữ chiến sỹ trong quân đội Israel
Nữ chiến sỹ trong quân đội Israel
Nữ chiến sỹ trong quân đội Israel
Quân Cơ