Hình ảnh hiếm về triều đình phong kiến Việt Nam dưới triều Nguyễn (P1)

14/06/2012 13:59 Vũ Vũ (Nguồn. Nguyentl)
(GDVN) - Hình ảnh về các quan lại, binh lính, chức dịch… thời đại phong kiến dưới triều đại phong kiến qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia người Pháp khi họ đến Đông Dương trong đó có Việt Nam cho thấy một góc nhìn về một thời kỳ đã kéo dài ở Việt Nam hàng nghìn năm.
Đội vệ binh dưới triều Nguyễn.
Đội mã binh của triều đình nhà Nguyễn.
Đội mã binh của triều đình nhà Nguyễn.
Đội mã binh của triều đình nhà Nguyễn.
Đội vệ binh dưới triều Nguyễn.
Vị quan đứng đầu đội vệ binh triều đình nhà Nguyễn.
Tượng binh (voi của triều đình).
Tượng binh (voi của triều đình).
Các quan lại triều đình chầu trước sân rồng trong thành Huế.
Các quan lại triều đình chầu trước sân rồng trong thành Huế.
Quan lại triều đình Huế làm lễ tại Đàn Nam Giao, Huế.
Hai vị quan ngồi uống nước trà và hút thuốc bát.
Một vị quan đầu tỉnh, đứng đầu các tỉnh là có quan Tổng Ðốc
Một vị quan thời nhà Nguyễn.
Một vị quan thời nhà Nguyễn.
Một vị quan ngồi lọng.
Quan cưỡi ngựa làm phương tiện đi lại.
Vũ Vũ (Nguồn. Nguyentl)