Hình ảnh quân sự ấn tượng trong tuần

12/01/2013 16:46 Lê Dũng
(GDVN) - Tổng hợp một số hình ảnh liên quan đến các hoạt động quân sự ấn tượng của một số quốc gia trên thế giới trong tuần qua.
Máy bay vận tải hạng nặng An-70 của Ucraina đang bay thử trong thời tiết lạnh
Máy bay vận tải hạng nặng An-70 của Ucraina đang bay thử trong thời tiết lạnh
Máy bay vận tải hạng nặng An-70 của Ucraina đang bay thử trong thời tiết lạnh
Máy bay vận tải C-17 của Không quân Ấn Độ bay thử chuyến bay đầu tiên sau khi nhập của Mỹ.
Máy bay vận tải C-17 của Không quân Ấn Độ bay thử chuyến bay đầu tiên sau khi nhập của Mỹ.
Máy bay vận tải C-17 của Không quân Ấn Độ bay thử chuyến bay đầu tiên sau khi nhập của Mỹ.
Mùa tuyển quân, huấn luyện tân binh ở Lữ đoàn không vận số 25 quân đội Ucraina
Mùa tuyển quân, huấn luyện tân binh ở Lữ đoàn không vận số 25 quân đội Ucraina
Mùa tuyển quân, huấn luyện tân binh ở Lữ đoàn không vận số 25 quân đội Ucraina
Mùa tuyển quân, huấn luyện tân binh ở Lữ đoàn không vận số 25 quân đội Ucraina
Mùa tuyển quân, huấn luyện tân binh ở Lữ đoàn không vận số 25 quân đội Ucraina
Mùa tuyển quân, huấn luyện tân binh ở Lữ đoàn không vận số 25 quân đội Ucraina
Lê Dũng