Hình ảnh trẻ em miền núi ngộ nghĩnh không cần lời bình chỉ có ở VN(P7)

15/02/2012 08:58 Hải Sơn (tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Mời bạn đọc cùng tiếp tục xem những hình ảnh "độc" về trẻ em ở miền núi chỉ có ở Việt Nam phần tiếp theo...
Hải Sơn (tổng hợp từ Internet)