Hoàn thiện quy trình rà soát, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội

24/07/2019 18:09 Diệu Linh
(GDVN) - Việc triển khai thành công quy trình góp phần minh bạch, đồng thời tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy ngành.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực hoàn thành các chỉ tiêu 2019.

Ngày 24/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến quy trình rà soát điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thực hiện thu  tự nguyện, Bảo hiểm y tế thông qua đại lý. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh, việc triển khai thành công quy trình rà soát, phát triển đối tượng và thu tự nguyện, Bảo hiểm y tế thông qua đại lý góp phần thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, công khai minh bạch, đồng thời tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy ngành, chuyển dần sang dịch vụ công theo yêu cầu Chính phủ đã đề ra.

Theo dự thảo quy trình hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Công nghệ thông tin, sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Thu rà soát, đối chiếu dữ liệu do Tổng Cục Thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan  đang quản lý; phân loại và chuyển  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh sách các đơn vị chưa tham gia và các đơn vị đang tham gia nhưng chưa đầy đủ.

Đối với dự thảo thực hiện thu  tự nguyện, Bảo hiểm y tế thông qua đại lý thu, Việt Nam yêu cầu  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo, từ đó giúp giảm thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia  tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho cơ quan; cấp sổ, thẻ Bảo hiểm y tế kịp thời và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu của các đại lý…

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất các nội dung trong dự thảo quy trình và đề nghị cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các đơn vị “đầu mối” trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu Ban Thu chủ trì tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn thiện quy trình; thành lập tổ công tác đến 2 địa phương thực nghiệm quy trình; đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai, các tỉnh, thành phố cần kịp thời báo cáo Việt Nam để tháo gỡ vướng mắc và hướng dẫn, chỉnh sửa phù hợp đảm bảo triển khai hiệu quả, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Diệu Linh