Học sinh tỉnh Bình Thuận tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2

15/02/2020 09:49 Phan Tuyết
(GDVN) - Sáng ngày 15/2 Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ra Công văn số 516 bãi bỏ Công văn 505 và đồng ý cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để đề phòng dịch cúm.

Ngày 14/2 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Công văn số 505 thống nhất cho phép học sinh đi học lại vào ngày 17/2.

Công văn hỏa tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cho học sinh nghỉ hết tháng 2 (Ảnh CTV)

Ngay sáng ngày 15/2 Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ra Công văn số 516 bãi bỏ Công văn 505 và đồng ý cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để đề phòng dịch cúm.

Công văn nêu rõ: “Thống nhất tiếp tục cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đến hết tháng 2 năm 2020.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh;

Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo”.

Phan Tuyết