Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam có tân Chủ tịch

20/03/2017 20:28 Diệu Linh
(GDVN) - Tân Chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam là bà Trần Thị Thúy Nga, nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Bà Trần Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam.

Ngày 17/3, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam – bà Nguyễn Thị Hằng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành, Chủ tịch và phó chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển Nghề làm đẹp Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Theo đó, 6 ủy viên  Ban chấp  hành Hội Đào tạo – Phát triển Nghề làm đẹp Việt Nam được bầu bổ sung gồm bà:

Phạm Thị Hải Anh, Giám đốc Thẩm mỹ Hải Anh – TP. Hà Nội;

Bà Lê Thị Duyên, Giám đốc Viên thẩm mỹ Standard – Hà Nội;

Bà Đặng Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thẩm mỹ Xuân Hương – Hà Nội;

Bà Trần Thị Thúy Nga, nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Ông Trịnh Quốc Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Du lịch và dịch vụ quốc tế ABC;

Bà Đặng Thị Anh Thư, nguyên Thư ký Ban cán sự Đảng chính phủ.

Quyết định cũng phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Thúy Nga, nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giữ chức Chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển Nghề làm đẹp Việt Nam;

Bà Đặng Thị Anh Thư, nguyên Thư ký Ban cán sự Đảng Chính phủ giữ chức Phó chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển Nghề làm đẹp Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam cũng đã ký quyết định chấp thuận về việc thôi giữ chức Chủ tịch Hội Đào tạo - Phát triển Nghề làm đẹp Việt Nam theo đề nghị của bà Nguyễn Thị Thuận.

Diệu Linh