Hội đồng dân tộc tăng thêm 1 người so với khóa trước

27/07/2011 09:23
(GDVN)-Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch chuyên trách, tổng số thành viên là 40, tăng thêm 1 người so với khóa trước.

(GDVN) - Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch chuyên trách, tổng số thành viên là 40, tăng thêm 1 người so với khóa trước.

Chiều nay (27/7) sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình đề nghị, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Theo đó, Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch chuyên trách, tổng số thành viên là 40 (được 95,6% đại biểu Quốc hội tán thành) - tăng thêm 1 người so khóa trước.

Ủy ban Pháp luật gồm Chủ nhiệm, 5 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 40 (được 88,6% đại biểu tán thành) - tăng thêm 5 người so khóa trước.

Ủy ban Tư pháp gồm Chủ nhiệm, 5 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 30 (được 74,4% đại biểu tán thành) - giảm 4 người so khóa trước.

Ủy ban Kinh tế gồm Chủ nhiệm, 4 Phó Chủ nhiệm (giữ nguyên), tổng số thành viên là 45 (được 93,2% đại biểu tán thành) - tăng thêm 9 người so khóa trước.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách gồm Chủ nhiệm, 4 Phó Chủ nhiệm (giữ nguyên), tổng số thành viên là 37 (được 94,2% đại biểu tán thành) - tăng thêm 2 người so khóa trước.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh gồm Chủ nhiệm, 3 Phó Chủ nhiệm (tăng 1 người), tổng số thành viên là 36 (được 89,8% đại biểu tán thành) - tăng thêm 2 người so khóa trước.

Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gồm Chủ nhiệm, 4 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 43 (được 86,2% đại biểu tán thành) - tăng thêm 4 người so khoá trước.

Ủy ban về Các vấn đề xã hội gồm Chủ nhiệm, 4 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 50 (được 82% đại biểu tán thành) - tăng 10 người so khóa trước.

Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường gồm Chủ nhiệm, 4 Phó Chủ nhiệm, tổng số thành viên là 33 (được 92% đại biểu tán thành) - giảm 4 người so khóa trước.

Ủy ban Đối ngoại gồm Chủ nhiệm, 3 Phó Chủ nhiệm (giữ nguyên), tổng số thành viên là 36 (được 91% đại biểu tán thành) - tăng 6 người so khóa trước.

Đoàn thư ký kỳ họp gồm Trưởng Đoàn thư ký và 12 Ủy viên Đoàn thư ký, tổng số thành viên là 13 (được 96,8% đại biểu tán thành) - giữ nguyên số lượng.

Luật Tổ chức Quốc hội quy định, số đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 25% tổng số đại biểu Quốc hội để đáp ứng yêu cầu đặt ra với các cơ quan của Quốc hội.

Qua thực tiễn hoạt động của Quốc hội khoá XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, do các đại biểu kiêm nhiệm nhiều công tác nên không bố trí đẩy đủ thời gian tham gia các hoạt động, nhiều cuộc họp của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban không đủ 2/3 số lượng thành viên tham dự.

{iarelatednews articleid='8444,8423,8419,8397,8374,8333,8336,8308,8256'}

Tư Khương 

alt