Hội nghị thượng đỉnh Bắc Đới Hà tuần tới sẽ bàn những gì?

30/07/2015 11:16 Hồng Thủy
(GDVN) - Suy giảm kinh tế và những biến động của thị trường chứng khoán Trung Quốc, chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình được cho là những nội dung chính.
Ông Tập Cận Bình tại Bắc Đới Hà.

South China Morning Post ngày 30/7 đưa tin, các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đương nhiệm cũng như nghỉ hưu tuần tới sẽ tề tựu về khu nghỉ mát Bắc Đới Hà nhóm họp để giải quyết các vấn đề hệ trọng, cấp bách. Suy giảm kinh tế và những biến động của thị trường chứng khoán Trung Quốc, chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình được cho là những nội dung chính của hội nghị này.

Hội nghị Bắc Đới Hà năm nay được tổ chức sớm hơn các năm trước mặc dù Bắc Kinh không bao giờ công bố chính thức thời gian diễn ra. Các nhà quan sát thường đoán định sự kiện này thông qua việc 7 thành viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc đều vắng mặt trước truyền thông là dấu hiệu hội nghị Bắc Đới Hà bắt đầu.

Bình luận về hội nghị này, Đa Chiều ngày 29/7 cho rằng các quan chức hàng đầu Trung Quốc sẽ không chỉ bàn vấn đề kinh tế. Hội nghị Bắc Đới Hà năm nay rất có thể liên quan đến việc bố trí nhân sự cấp cao, đặc biệt là các vị trí chủ chốt của 4 thành phố trực thuộc trung ương là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh và xử lý các cựu quan chức cấp cao khác như Lệnh Kế Hoạch.

Có nhà quan sát cho rằng trong hội nghị Bắc Đới Hà năm nay Tập Cận Bình sẽ thay thế một lạt các quan chức cấp cao không hợp ý mình để chuẩn bị cho hội nghị trung ương 5 cuối năm nay và đại hội 19 năm 2017.

Hồng Thủy