Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác trả sổ bảo hiểm xã hội

23/05/2018 18:00 Vũ Phương
(GDVN) - Ngày 23/5, Bảo hiểm xã hội Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá công tác trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá công tác trả sổ bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội) với sự tham dự của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, lãnh đạo Bưu điện Hà Nội và trưởng các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo và viên chức là tổ trưởng, tổ phó các tổ nhập liệu, thẩm định thuộc bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã tại 31 điểm cầu toàn Thành phố.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội, ông Nguyễn Đức Hòa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến. 

Sau khi nghe Trưởng phòng nghiệp vụ báo cáo về tình hình thực hiện công tác trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, bên cạnh một số đơn vị đã thực hiện rất tốt việc nhập dữ liệu và trả sổ bảo hiểm xã hội với tỷ lệ trên 80% và sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2018, song còn nhiều đơn vị thực hiện chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội Nguyễn Đức Hòa yêu cầu các đơn vị có tỷ lệ trả sổ thấp báo cáo nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trình bày biện pháp khắc phục.

Giám đốc Nguyễn Đức Hòa yêu cầu bằng mọi biện pháp, bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã trên toàn Thành phố cần quyết tâm cao độ, đồng thời, đề nghị Bưu điện thành phố Hà Nội tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để đến hết tháng 9/2018 hoàn thành mục tiêu trả sổ bảo hiểm xã hội đến tay người lao động theo chủ trương chung của toàn Ngành.

Vũ Phương