Hôm nay, Hội đồng Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh

06/12/2018 08:42 Đỗ Thơm
(GDVN) - Sáng 6/12, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7, các đại biểu sẽ bỏ phiếu tín nhiệm với 36 chức danh do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội bầu.

36 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm trong 2 khối Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. 

Khối Hội đồng Nhân dân có 8 chức danh, gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, trưởng ban và Chánh văn phòng. 

Khối Ủy ban Nhân dân có 29 chức danh gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, giám đốc các sở, chánh văn phòng. Riêng Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do mới được bổ nhiệm nên chưa đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh. Ảnh minh họa: Hà Nội mới

Cụ thể danh sách 36 chức danh lấy phiếu tín nhiệm gồm:

Khối Hội đồng Nhân dân thành phố gồm: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch; Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực; Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó chủ tịch; Bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế; Ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng ban Đô thị; Ông Trần Thế Cương - Trưởng ban Văn hóa Xã hội; Ông Lê Minh Đức - Chánh văn phòng.

Khối Ủy ban Nhân dân Thành phố có các chức danh gồm: Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch; Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó chủ tịch Thường trực; Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch; Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch; Ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch; Ông Lê Hồng Sơn - Phó chủ tịch; Ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch.

Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Vũ Đăng Định - Giám đốc Sở Ngoại vụ; Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao; Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính; Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch.

Đỗ Thơm