Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, đề cử Thủ tưởng Chính phủ

24/07/2011 23:12
(GDVN) – Chiều nay, 25/7, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ trình bày tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

(GDVN) – Chiều nay, 25/7, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ trình bày tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, cuối phiên họp chiều 23/7, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đề cử ông Trương Tấn Sang, đại biểu Quốc hội khóa 13 để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Cũng giống như khi bầu Chủ tịch Quốc hội, chỉ có một ứng viên duy nhất để bầu chức danh Chủ tịch nước.

 

Theo nghị trình, từ 10h45, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Vuổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách và Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 {iarelatednews articleid='8444,8422,8423,8397,8374,8308,7626,8262,8292,8244,8214,8219'}

B.T

alt