Huấn luyện dây chuyền sản xuất đạn tên lửa ở Sư đoàn Phòng không 363

21/08/2012 15:04
Để huấn luyện kíp dây chuyền đạt kết quả cao nhất, đơn vị chú trọng huấn luyện thao tác đúng quy trình, nguyên tắc, đúng thứ tự từng bước, với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị kỹ thuật.
Là tiểu đoàn lắp ráp, bảo đảm đạn tên lửa cho các tiểu đoàn hỏa lực làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Trung đoàn 238 (Sư đoàn phòng không 363, Quân chủng PK-KQ), trong nhiều năm qua, Tiểu đoàn 85 luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2008 đến nay, Tiểu đoàn luôn thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện, trong đó tập trung huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ nội dung đội ngũ chiến thuật kíp dây chuyền sản xuất đạn lên lửa; huấn luyện đồng bộ giữa lý thuyết với thực hành toàn kíp.

Để tên lửa có thể rời bệ phóng, công tác bảo đảm đạn là một trong những khâu hết sức quan trọng (trong ảnh: Tên lửa C75-M xuất kích tiêu diệt mục tiêu tại Trường bắn TB1, năm 2011. Ảnh: Hoàng Hà)

Để huấn luyện kíp dây chuyền đạt kết quả cao nhất, đơn vị chú trọng huấn luyện thao tác đúng quy trình, nguyên tắc, đúng thứ tự từng bước, với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Qua kiểm tra huấn luyện hằng năm của Tiểu đoàn, có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 86 đến 89% khá, giỏi; hệ số kỹ thuật phục vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện luôn đạt từ 98,5 đến 99,7%, vượt chỉ tiêu từ 0,5 đến 1,7%.

Thời gian qua, Tiểu đoàn đã tổ chức định kỳ đạn tên lửa các tuyến cho hàng trăm quả đạn; năm 2009, Tiểu đoàn đăng cai và tham gia hội thao “Kíp chiến đấu phân đội kỹ thuật tên lửa C75-M”, do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức, giành giải nhì.

Trong nhiều năm liên tục, đơn vị đạt danh hiệu tiểu đoàn huấn luyện giỏi, Đảng bộ tiểu đoàn đạt trong sạch vững mạnh, tiểu đoàn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng…