Il-38, Ka-27PS săn ngầm và Mi-8T tại căn cứ không hải quân Nga 7062

19/07/2012 14:33 Trịnh Tuân (nguồn: livejournal)
(GDVN) - Những hình ảnh cập nhật hoạt động của 3 loại máy bay thuộc các phi đội chống ngầm của trung đoàn 289, Hạm đội Thái Bình Dương, Nga tại căn cứ không hải quân 7062 ở Nikolaevka (gần Primorsky). Đó là máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38, trực thăng tìm kiếm cứu nạn Ka-27PS và trực thăng vận tải Mi-8T.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Trực thăng tìm kiếm cứu nạn Ka-27PS.
Trực thăng tìm kiếm cứu nạn Ka-27PS.
Trực thăng vận tải Mi-8T.
Trực thăng vận tải Mi-8T.
Trực thăng vận tải Mi-8T.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Trực thăng tìm kiếm cứu nạn Ka-27PS.
Trực thăng tìm kiếm cứu nạn Ka-27PS.
Trực thăng vận tải Mi-8T.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.
Máy bay tuần tra, chống tàu ngầm Il-38.

Trịnh Tuân (nguồn: livejournal)