Keo Lôm khó khăn trong quản lý người sau cai nghiện ma túy

12/08/2013 16:10 Theo Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội
(GDVN) - Năm 2012, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội huyện Điện Biên Đông đã tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho 140 người nghiện của xã Keo Lôm. Tuy nhiên, để người nghiện sau cai sớm hòa nhập cuộc sống cộng đồng là vấn đề trăn trở, khó khăn của chính quyền địa phương...

Ông Giàng Chái Mua, bản Chóp Ly nghiện ma túy hơn 3 năm. Năm 2012, được chính quyền địa phương, gia đình tuyên truyền, vận động cai nghiện tại cộng đồng do Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội huyện tổ chức.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết thúc đợt cai nghiện đến nay, ông đã đoạn tuyệt được với ma túy; tích cực tham gia buổi sinh hoạt quản lý những người sau cai nghiện ngay tại bản. Ông Mua cho biết: Hiện nay, sinh hoạt tại tổ bản Chóp Ly có 25 người tham gia. Sinh hoạt tại nhóm, hội viên ngoài được nghe phổ biến tác hại và những hệ lụy của ma túy còn được cán bộ Trung tâm tuyên truyền, hướng dẫn gia đình nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý người thân không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy: xã Keo Lôm hiện có 197 người nghiện ma túy (trong đó, 37 phụ nữ nghiện ma túy) và đây cũng là một trong những địa bàn phức tạp về buôn bán, sử dụng và tàng trữ các chất ma túy của huyện Điện Biên Đông. Trước thực trạng trên, Đảng bộ, chính quyền xã đã chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể vận động nhân dân tích cực phòng, chống ma túy. Một mặt, chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy; vận động các đoàn thể tập trung giáo dục, cảm hóa người nghiện để họ tái hòa nhập cộng đồng. Dù đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy, song trên thực tế sau khi cai nghiện, việc quản lý đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn, người sau cai tái nghiện chỉ sau thời gian ngắn.  Trước thực trạng đó, xã Keo Lôm phối hợp với Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội huyện tích cực vận động người nghiện sau cai tham gia sinh hoạt tại các tổ, nhóm tại bản; đồng thời sản xuất, chăn nuôi và chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động gia đình và người thân giúp đỡ, quan tâm để những người đã cai nghiện sớm hòa nhập, không tái nghiện. Song để công tác sau cai nghiện có hiệu quả rất cần có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ý thức của người sau cai nghiện.

Chủ tịch UBND xã Keo Lôm Vàng Quốc Minh khẳng định: Nhìn chung công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng đã có hiệu quả nhất định, hầu hết số người nghiện ma túy đã cắt cơn, phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, công tác quản lý người sau cai nghiện và hỗ trợ giải quyết việc làm sau cai còn rất hạn chế. Là xã đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, người nghiện trở về cộng đồng ít có cơ hội tìm kiếm việc làm dễ tái nghiện. Vấn đề mấu chốt cần được quan tâm là đào tạo nghề, để tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho người sau cai. Có như vậy, thì công tác cai nghiện tại cộng đồng tại các xã vùng cao như Keo Lôm kết quả đem lại mới khả quan./.

Theo Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội