Kết quả ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

11/10/2016 05:22 Theo TTXVN.
(GDVN) - Ngày 10/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai.

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. 

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế​-xã hội năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Theo TTXVN.