Khai trừ Đảng nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Cơ

08/02/2018 07:24 TRỰC NGÔN
(GDVN) - Do vi phạm trong công tác quản lý tài chính, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Cơ đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 06/02/2018, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội cho biết, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, nguyên Hiệu trưởng Hiệu trưởng trường mầm non Liên Cơ đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng do có những vi phạm trong công tác quản lý tài chính.

Trước đó, hôm 29/01/2018, Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Sóc Sơn đã ban hành Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU về việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Cơ.

Quyết định do ông Nguyễn Kim Khôi, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Sóc Sơn ký.

Căn cứ vào điều lệ Đảng và các quy định, xét bản tự kiểm điểm của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, báo cáo số 68/BC/ĐU ngày 20/12/2017 của Đảng ủy thị trấn Sóc Sơn và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Đoàn kiểm tra.

Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU về việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Cơ. Ảnh: Trực Ngôn. 

Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Sóc Sơn nhận thấy bà Nguyễn Thị Thanh Xuân trong quá trình công tác đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quản lý để vụ lợi.

Những vi phạm của bà Xuân là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong tập thể giáo viên, phụ huynh học sinh và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tập thể nhà trường.

Do đó, Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Sóc Sơn đã quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, đảng viên chi bộ Trường mầm non Liên Cơ bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Hiệu trưởng nhận kỷ luật cách chức, giáo viên đề nghị xử lý hình sự

Trong một diễn biến có liên quan, một số giáo viên cho rằng, vi phạm về mặt quản lý tài chính của bà Xuân là nghiêm trọng, cần phải điều tra thêm về dấu hiệu vi phạm hình sự để xử lý đúng người, đúng tội.

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh những dấu hiệu vi phạm về tài chính của bà Xuân gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, trong thời gian công tác, bà Xuân có dấu hiệu thiếu minh bạch trong quản lý tài chính, lạm dụng chức vụ quyền hạn để tư lợi cá nhân, biến của công thành của riêng, có những lời lẽ thiếu chuẩn mực gây bức xúc trong dư luận. 

Sau khi thanh tra, kiểm tra, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cũng đã có Quyết định số 9698/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân với hình thức cách chức Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Cơ.

Quyết định số 9728/QĐ-UBND kỷ luật khiển trách đối với bà Nghiêm Thu Trang, nhân viên kế toán.

Quyết định số 9729/QĐ-UBND kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hương, nhân viên thủ quỹ của Trường mầm non Liên Cơ.

TRỰC NGÔN