Không chấp thuận đề nghị lấy phiếu tín nhiệm ông Vương Đình Huệ

10/06/2013 18:35 Mai Nguyễn
(GDVN) - Chiều 10/6, Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có ý kiến đề nghị bổ sung danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 3 người đó là: ông Vương Đình Huệ, ông Đinh Tiến Dũng và ông Nguyễn Hữu Vạn. Tuy nhiên đề nghị trên không được chấp nhận vì không đủ điều kiện.

Chiều 10/6 trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: UBTVQH đã nhận được đầy đủ biên bản của 63 đoàn ĐBQH. Đa số các ĐB đều đưa ra nhận định việc lấy phiếu là nội dung quan trọng, được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, nghiêm túc. 

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói, trong thời gian 2 năm qua KT – XH diễn biến khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến kết quả của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Đây là những khó khăn khách quan chung của tình hình thế giới và trong nước. Do đó việc đánh giá cần phải xem xét kỹ, gắn với tình hình thực tiễn, khó khăn khách quan trong thời gian qua”.

Đối với đề nghị bổ sung thêm vào danh sách đối với ông Vương Đình Huệ – nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính – Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Vạn – Tổng Kiểm toán Nhà nước, UBTVQH cho rằng, người được lấy phiếu tín nhiệm phải đang giữ chức vụ được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đồng thời, thời gian giữ chức vụ đó cần phải đủ để ĐBQH có cơ sở để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ. 

Đến thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, ông Vương Đình Huệ không còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng và ông Nguyễn Hữu Vạn vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ các chức vụ Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước. UBTVQH đã báo cáo và được Quốc hội chấp thuận không lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trên. Do đó đề nghị trên không được chấp thuận. 

Trước khi các đại biểu tiến hành lấy phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm 29 vị, do ông Đỗ Văn Chiến, ĐBQH Yên Bái làm trưởng ban kiểm phiếu. Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên bỏ phiếu được tiến hành công khai, báo chí tham dự đông đủ. Sáng mai công bố cũng công khai. Đặc biệt 63 tỉnh thành đã cử lãnh đạo là chủ tịch Phó chủ tịch, Chủ tịch HĐND về dự thính phiên họp này. Ngày mai các đại biểu dự thính sẽ dự tiếp để nghe công bố kết quả.

Trưởng ban kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến phổ biến: phiếu tín nhiệm được chuẩn bị thành 10 lại theo từng chức vụ, nhóm chức vụ mà Quốc hội khóa 13 đã bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất. Mỗi phiếu in trên giấy có màu sắc khác nhau, trên từng phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu, kèm theo các ô chữ với 3 mức độ tín nhiệm: tính nhiệm cao, tính nhiệm, tín nhiệm thấp.

10 mẫu phiếu cụ thể bao gồm:

Chủ tịch nước; các Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội; Các Ủy viên UBTVQH; Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Viện trưởng VKSND tối cao.

Phía trên bên trái phiếu được đánh dấu của Quốc hội. Trường hợp phiếu không hợp lệ là: phiếu không theo mẫu do ban kiểm phiếu phát ra; phiếu không có dấu quốc hội; phần thể hiện mức độ tín nhiệm đánh dấu (X) từ 2 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào cả ba ô; phiếu viết thêm những nội dung khác…

Riêng phiếu của các Bộ trưởng do dài nên được in thành hai mặt. Ông Chiến khuyến cáo nếu đại biểu chỉ đánh dấu một mặt thì các đồng chí trong danh sách ở mặt sau sẽ rất thiệt thòi.

Mai Nguyễn