Không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình từ 18h – 21h

03/06/2019 14:49 Đỗ Thơm
(GDVN) - Các đại biểu thống nhất ghi quy định về thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình từ 18h – 21h vào Luật Phòng, chống tác hại rượu bia.

Với tỷ lệ 72,52% đại biểu đồng ý, Quốc hội quyết định ghi vào dự thảo Luật Phòng, chống tác hại rượu bia về thời gian không được quảng cáo trên báo nói, báo hình là từ 18h đến 21h.

Chiều nay (3/6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xin ý kiến đại biểu đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Kết quả bỏ phiếu nội dung thứ 3. Ảnh chụp màn hình: Đỗ Thơm

Nội dung thứ nhất là về quy định liên quan đến uống rượu bia với người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia.

Có 2 phương án được đưa ra xin ý kiến đại biểu.

Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu, khí thở có nồng độ cồn.

Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu, khí thở có nồng độ cồn vượt quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Theo kết quả lấy ý kiến đại biểu Quốc hội, cả 2 phương án trên đều không đạt số phiếu quá bán.

Nội dung thứ hai xin ý kiến đại biểu là Quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu bia tiêu dùng tại chỗ.

Phương án 1: Thời gian hạn chế bán rượu bia tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau

Phương án 2: Không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu bia tiêu dùng tại chỗ.

Cả hai phương án ở nội dung này đều không đạt tỷ lệ quá bán khi lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu tại hội trường.

Nội dung thứ ba xin ý kiến đại biểu Quốc hội là về quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình.

Theo đó, phương án 1 là quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h ngay trước, trong và sau chương trình trẻ em.

Phương án này có 351 đại biểu đồng ý (chiếm tỷ lệ 72,52%) và sẽ được ghi vào dự thảo Luật.

Phương án 2 là quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình từ 19h đến 20h ngay trước, trong và sau chương trình trẻ em.

Đỗ Thơm