Không quân Ấn Độ sẽ mua thêm nhiều trực thăng tấn công 65 LCH

11/01/2012 12:48 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Không quân Ấn Độ đã có kế hoạch mua thêm nhiều trực thăng tấn công 65 LCH. Đây chính là loại máy bay chiến đấu lên thẳng do nước này tự nghiên cứu và chế tạo.
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Trực thăng tấn công 65 LCH
Lê Dũng (theo Mil)