Không quân Mỹ qua các hình ảnh cập nhật

19/02/2012 17:44 Trịnh Tuân (Theo Mil)
(GDVN) - Cập nhật một số những hình ảnh mới nhất của Không quân Mỹ trong thời gian gần đây. Các hình ảnh chụp lại cảnh bảo dưỡng, hoạt động tuần tra và tiếp dầu trên không của các phi đội máy bay F-16, F-15, phi đội tiêm kích số 7 với các máy bay tàng hình F-22 tại căn cứ không quân Holloman, máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 tại căn cứ Barksdale, cảnh máy bay do thám tầm cao U-2 và máy bay ném bom chiến lược B-1.
Cảnh tiếp dầu trên không của các máy bay F-15.
 F-15.
F-15.
 F-15.
 F-15.
F-16 tại căn cứ không quân Andersen.
F-16 tại căn cứ không quân Andersen.
F-16 tại căn cứ không quân Andersen.
F-16 tại căn cứ không quân Andersen.
Cảnh máy bay tiếp dầu KC-135 tiếp dầu cho các máy bay F-16 của phi đội số 338, căn cứ không quân Hill, Utah.
Cảnh máy bay tiếp dầu KC-135 tiếp dầu cho các máy bay F-16 của phi đội số 338, căn cứ không quân Hill, Utah.
Cảnh máy bay tiếp dầu KC-135 tiếp dầu cho các máy bay F-16 của phi đội số 338, căn cứ không quân Hill, Utah.
Cảnh máy bay tiếp dầu KC-135 tiếp dầu cho các máy bay F-16 của phi đội số 338, căn cứ không quân Hill, Utah.
Cảnh máy bay tiếp dầu KC-135 tiếp dầu cho các máy bay F-16 của phi đội số 338, căn cứ không quân Hill, Utah.
Sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-2 tại căn cứ Barksdale.
F-22 Raptor hoạt động tại căn cứ không quân Holloman.
F-22 Raptor hoạt động tại căn cứ không quân Holloman.
F-22 Raptor hoạt động tại căn cứ không quân Holloman.
F-22 Raptor hoạt động tại căn cứ không quân Holloman.
F-22 Raptor hoạt động tại căn cứ không quân Holloman.
F-22 Raptor hoạt động tại căn cứ không quân Holloman.
F-22 Raptor hoạt động tại căn cứ không quân Holloman.
F-22 Raptor hoạt động tại căn cứ không quân Holloman.
F-22 Raptor hoạt động tại căn cứ không quân Holloman.
Trở về căn cứ sau chuyến bay tuần tra của máy bay do thám U-2.
Trở về căn cứ sau chuyến bay tuần tra của máy bay do thám U-2.
Trở về căn cứ sau chuyến bay tuần tra của máy bay do thám U-2.
Trở về căn cứ sau chuyến bay tuần tra của máy bay do thám U-2.
Trở về căn cứ sau chuyến bay tuần tra của máy bay do thám U-2.
Trở về căn cứ sau chuyến bay tuần tra của máy bay do thám U-2.
Máy bay KC-135 tiếp dầu cho oanh tạc cơ B-1.
Máy bay KC-135 tiếp dầu cho oanh tạc cơ B-1.
Máy bay KC-135 tiếp dầu cho oanh tạc cơ B-1.
Máy bay KC-135 tiếp dầu cho oanh tạc cơ B-1.
Máy bay KC-135 tiếp dầu cho oanh tạc cơ B-1.
Máy bay KC-135 tiếp dầu cho oanh tạc cơ B-1.

Trịnh Tuân (Theo Mil)