Không quân Nga qua những hình ảnh cập nhật (P4)

30/12/2011 13:11 Lê Dũng (theo VVC, airliner.net)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh ghi lại hoạt động của các đơn vị thuộc biên chế của Không quân Nga thời gian gần đây.
Lê Dũng (theo VVC, airliner.net)