Không quân Việt Nam khai thác, làm chủ máy bay hiện đại

03/09/2012 06:03 Theo QĐND
Đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục được đầu tư, trang bị một số loại máy bay hiện đại. Lớp phi công của Không quân Việt Nam hôm nay tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện, nhằm khai thác có hiệu quả và làm chủ vũ khí, trang bị mới. Với tinh thần “ham bay, say tập”, các phi công, trong đó có nhiều phi công trẻ, đã thuần thục kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu trên các máy bay hiện đại này.
Góp phần vào mỗi chuyến bay an toàn, thắng lợi, luôn có sự đóng góp của những người lính thợ. Để máy bay có thể rời đường băng, công tác chuẩn bị kỹ thuật được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc trước ngày bay, trước ban bay và sau mỗi chuyến bay.
Một chiếc Su-30 được chuẩn bị kỹ thuật trước ban bay
Truyền đạt cho phi công trẻ kinh nghiệm trước khi họ điều khiển những chiếc Su-27 hướng về phía bầu trời.
Chiếc Su-27 thực hiện động tác bổ nhào...
Một động tác kỹ thuật phức tạp trên máy bay Su-30.
Chiếc Su-30 kết thúc nhiệm vụ, hướng về phía đường băng.
Theo QĐND